GDPR

​Behandling av personuppgifter på Vårt Alternativ i Norrköping

25 maj 2018 kom en ny dataskyddslag GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller inom EU. Den ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).

Det är viktigt för oss på Vårt Alternativ, att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av data vi sparar hos oss.

Vem behandlar personuppgifterna:

För Vårt Alternativs räkning behandlas personuppgifter av Bodil Thornell och Marie Thornell.

Vilka personuppgifter behandlar vi:

Namn, adress, telefonnummer, mailadress, födelsedatum och journalanteckningar.

Var finns uppgifterna:

Uppgifterna finns i Vårt Alternativs nyhetsbrevsregister och journaler.

Hur behandlars uppgifterna:

I manuella pärmar och på dator som Vårt Alternativ ansvarar för. På Vårt Alternativ hemsida finns kontaktuppgifter till Vårt Alternativs personal. Bodil Thornell och Marie Thornell det fortlöpande till att uppgifterna är uppdaterade. Uppgifterna i registren används för nyhetsbrev, journalerna för att kunna hålla kontakt under behandlingen samt att kunna fakturera. Vårt Alternativ har säkerställt att personuppgifterna inte sprids till obehöriga.

Hur länge sparas uppgifterna:

Personuppgifter till nyhetsbrev sparas tills kunden avbeställer det. Journaler i 10 år för att underlätta för återbesök. Personuppgifter till personal sparas så länge personen jobbar eller hyr på Vårt Alternativ.

AKTIVITETER

Öppettider i sommar
16 juli tom 27 juli är receptionen stängd och butiken har begränsade öppet tider. Är du i behov av något i butiken, så ring 01...

Sommarerbjudande från Jonnie
1:a besöket 595kr för 75min (gäller Behandlande massage och Lotorpsmetoden tom 31 augusti) ​Behandlande massage För dig som vill minska besvär...

Taktil massage
Marie Andrén utför under sommarmånaderna TAKTILA MASSAGE för 595kr ord.pris 730kr En massagebehandling som lugnar ett stressat sinne. Taktil betyder...